Tłumacz ustny i pisemny – wady oraz zalety pracy

/

Jedną z dróg i możliwości zawodowych filologów jest bycie tłumaczem. Do wyboru są dwie opcje: zostanie tłumaczem ustnym lub pisemnym. Niekiedy humaniści decydują się na połączenie tych dwóch wyjść. Tłumaczenia ustne i pisemne różnią się od siebie pod wieloma względami. Nie jest to tylko językowy przekład w innej postaci.

Przy rozważaniach dotyczących wybrania pracy tłumacza pisemnego lub ustnego zainteresowany powinien mieć na uwadze swoje upodobania, uwzględnić predyspozycje językowe oraz biegłość, a także poprawność w mówieniu.

Tłumacz ustny – zalety i wady pracy

Praca ta będzie odpowiednia dla osób, którzy cenią sobie obcowanie z „żywym” językiem oraz dla tych, którzy lubią mieć kontakt z innymi. Na taki tryb aktywności zawodowej mogą zdecydować się także ci filolodzy, którym zależy na większych zarobkach – stawki za pracę tłumacza ustnego są o wiele wyższe niż pisemnego, w dodatku czas pracy jest o wiele krótszy.

Opcję bycia tłumaczem ustnym powinni rozważyć także ci, którym zależy na wysokiej randze zawodu (translatorzy mogą być związani np. z międzynarodowymi instytucjami).

Tłumacz ustny nie musi opierać się tylko na tłumaczeniach „na miejscu” – może przeprowadzać tele- oraz wideokonferencje z domu.

Praca translatora ustnego ma również wady. Wiąże się ona z licznymi podróżami służbowymi, więc nie powinni decydować się na nią ci, którzy nie mogą pozwolić sobie na częste wyjazdy.

Odporność na stres to bardzo ważna cecha, którą powinien posiadać tłumacz. Translator nie może pozwolić sobie na nieprofesjonalizm i przedłużanie spotkań z powodu trudności w przekładzie lub nieporozumień wynikających z tego, że nie uwzględnił on np. różnic kulturowych. Ustny tłumacz musi dysponować bogatą leksyką oraz umiejętnością szybkiego odnajdywania synonimów, by w krótkim czasie oddać sens wypowiedzi (w tłumaczeniach pisemnych mamy więcej czasu na przygotowanie tekstu).

Tłumaczenie pisemne

Tłumacz pisemny – zalety i wady pracy

Bycie tłumaczem pisemnym będzie odpowiednie dla tych osób, którym marzy się praca we własnym domu, zorganizowanie samemu odpowiednich narzędzi i indywidualne ustalanie czasu zajęć. Wiele przedsiębiorstw wciąż nie zatrudnia tłumaczy w firmie, bo korzystają z usług translatorów z zewnątrz, np. przy obsłudze zagranicznej, korespondencji biurowej czy w zakresie zagadnień internetowych. Tłumaczenia pisemne cieszą się największą popularnością.

Zaletą takiej pracy jest również to, że autor przekładu ma dużo czasu na dopracowanie tłumaczenia w przeciwieństwie do tłumacza ustnego. W przypadku wątpliwości i niejasności tłumacz może skorzystać z dodatkowych materiałów czy skonsultować się z innymi.

Wadą w pracy tłumacza pisemnego jest niewątpliwie to, że wynagrodzenie jest o wiele niższe od wynagrodzenia tłumacza ustnego. Ponadto, przekład pisemny jest o wiele bardziej czasochłonny. Dodatkowo pisemni tłumacze ponoszą koszty za zakup odpowiednich narzędzi i programów do pracy. 

Tłumacze pisemni często narażeni są na monotonię, nie mają kontaktu z innymi ludźmi i rzadko kiedy mogą wymieniać się doświadczeniami z innymi translatorami. Decydując się na pracę jako freelancer, tłumacz ponosi całkowitą odpowiedzialność za swoje przekłady.

Przy wyborze pracy tłumacza ustnego albo pisemnego należy mieć na uwadze kwalifikacje, upodobania oraz cechy charakteru. Jednak warto rozwijać swoje umiejętności w obu dziedzinach dla szerszych perspektyw zawodowych, ponieważ rynek pracy tłumacza jest bardzo konkurencyjny.