Tłumaczenie kart charakterystyki materiałów

/

Tłumaczenie kart charakterystyki to poważna sprawa. Tego typu zlecenie powinno być wysłane do biura tłumaczeń specjalizującego się w tłumaczeniach technicznych. Dlaczego ważne jest, aby Twoje tłumaczenie znalazło się w rękach profesjonalistów, którym możesz zaufać? Mamy do czynienia z potencjalnie niebezpiecznymi substancjami chemicznymi lub mieszaninami. Ważne jest, aby przekazać użytkownikowi informacje o tych preparatach. W każdym razie w Parlamencie Europejskim istnieją szczegółowe przepisy, które wymagają od producentów chemikaliów sporządzania takich kart. Dzisiaj omówimy, co należy wiedzieć o tłumaczeniu kart charakterystyki.

Skróty są ukryte

Co to jest karta charakterystyki?

Tłumaczenia kart charakterystyki

Jak tłumaczyć karty charakterystyki

4 Znaczenie profesjonalnego tłumaczenia podczas tłumaczenia kart charakterystyki

Co to jest karta charakterystyki substancji niebezpiecznej?

Co to jest karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)? Co to jest MSDS? Ten akronim to angielska nazwa kart charakterystyki substancji niebezpiecznych. Dokładniej jest to karta charakterystyki materiału. SDS jest również znana jako karta charakterystyki. Już sama nazwa wskazuje, z czym mamy do czynienia. Dokument ten informuje o zagrożeniach, jakie może powodować dana substancja lub mieszanina chemikaliów. Jego celem jest nie tylko informowanie o zagrożeniach, ale także dostarczanie informacji o tym, jak zapobiegać zanieczyszczeniom lub radzić sobie z nimi.

Należy również wspomnieć o CLP. Rozporządzenie to, zgodnie z wytycznymi zarówno Parlamentu Europejskiego, jak i Rady Europy, mówi o obowiązku klasyfikacji, oznakowania, a także pakowania substancji i mieszanin. Dokument ten dotyczy wszystkich gałęzi przemysłu. Na opakowaniu znajdują się między innymi: nazwa producenta wraz z adresem i numerem telefonu czy identyfikator produktu. Jak podaje Rzeczpospolita Polska na stronie gov.pl, "rozporządzenie ma na celu zapewnienie wysokiego standardu ochrony zdrowia ludzi i środowiska, a także swobodnego przepływu substancji chemicznych, mieszanin i wyrobów, poprzez ujednolicenie kryterium klasyfikacji substancji i mieszanin oraz przepisów dotyczących oznakowania i pakowania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie". Istnieje Krajowe Centrum Informacyjne dla REACH i CLP, które zapewnia wszystkie niezbędne informacje na wybrany temat.

Czym dokładnie jest dokument SDS? Oto lista ogólnych elementów, które powinny znaleźć się na każdej etykiecie lub ulotce informacyjnej substancji lub mieszaniny.

 • Karta charakterystyki substancji lub mieszaniny musi zawierać identyfikator substancji lub mieszaniny zarówno w wersji oryginalnej, jak i przetłumaczonej.
 • Producent substancji chemicznej jest wymieniony tutaj.
 • Zagrożenia są zidentyfikowane.
 • Wskazany zostanie skład substancji lub mieszaniny.
 • Opisano środki pierwszej pomocy.
 • Producent chemikaliów powinien również przygotować opis postępowania w przypadku niezamierzonego uwolnienia chemikaliów do środowiska.
 • Etykiety chemikaliów i mieszanin powinny zawierać szczegółowy opis ich obsługi, przechowywania i utylizacji.
 • Wszystkie parametry dotyczące kontroli i zarządzania substancjami niebezpiecznymi zostały wymienione.
 • Lista obejmuje środki ochrony osobistej.
 • Klasyfikacja dostarcza szczegółowych informacji na temat właściwości fizycznych i chemicznych oraz mieszanin substancji chemicznych.
 • Opisuje stabilność i reaktywność produktu.
 • Podane zostaną informacje toksykologiczne.
 • Karty MSDS zawierają również informacje na temat zarządzania odpadami.
 • Karty charakterystyki zawierają informacje na temat transportu i przepisów prawnych.
 • Zarówno oryginalna, jak i przetłumaczona wersja charakterystyki substancji niebezpiecznych może zawierać dodatkowe informacje.

Artykuły, które Cię interesują

 • "Sekrety tłumaczeń technicznych"
 • Czy ten tłumacz się nadaje?
 • Jakie czynniki wpływają na cenę tłumaczeń? '
 • "Rodzaje tłumaczeń specjalistycznych"
 • Czym jest tłumaczenie techniczne?

Tłumaczenia kart charakterystyki

Tłumaczenie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej jest bardzo ważnym dokumentem. Oprócz umiejętności, tłumacz musi również posiadać odpowiednie kwalifikacje. Karty MSDS i SDS wymagają profesjonalnego tłumaczenia. Bezbłędne tłumaczenie jest absolutnie niezbędne do ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. Oczywiste jest, że wysokiej jakości tłumaczenie kart charakterystyki jest niezbędne do bezpiecznego stosowania każdej substancji lub mieszaniny. Dlatego ważne jest, aby wybrać tłumacza z odpowiednimi kwalifikacjami, niezależnie od tego, czy jest to tłumacz przysięgły, czy zwykły.

 • To coś więcej niż tylko tłumaczenie informacji o konkretnym produkcie.
 • Tłumaczenie informacji o niebezpiecznych substancjach chemicznych wymaga znajomości zarówno języka obcego, jak i branży. Wymaga również znajomości specyfiki tworzenia karty charakterystyki.
 • Ze względu na niebezpieczny charakter substancji współpracujemy wyłącznie z renomowanymi i doświadczonymi biurami tłumaczeń w zakresie tłumaczenia kart charakterystyki.
 • Wybieramy wyłącznie biura tłumaczeń z doświadczeniem i kompetencjami.

Jak przetłumaczyć kartę charakterystyki?

Wybór biura tłumaczeń do stworzenia karty charakterystyki jest jedną z kluczowych decyzji podejmowanych podczas wprowadzania produktu na rynki zagraniczne. Musisz przestrzegać prawa i mieć tłumacza, który posiada wiedzę na temat Twojej branży. Jak przetłumaczyć karty charakterystyki?

 • Powinieneś skorzystać z usług biura tłumaczeń zatrudniającego specjalistów znających się na substancjach i preparatach chemicznych.
 • Należy współpracować z kimś, kto ma doświadczenie w tłumaczeniu i opracowywaniu kart charakterystyki substancji niebezpiecznych.
 • Należy zatrudnić tłumacza, który rozumie znaczenie odpowiedzialności.
 • Potrzebujesz biura tłumaczeń, które potrafi pracować dokładnie i precyzyjnie.
 • Wybierz specjalistę znanego ze swojej niezawodności.
 • Wybierz eksperta cieszącego się doskonałą reputacją wśród klientów.

Podczas tłumaczenia kart charakterystyki ważne jest, aby korzystać z usług profesjonalnego tłumacza

Tworzenie i tłumaczenie kart charakterystyki musi odbywać się zgodnie z polskimi i unijnymi przepisami. Ważne jest również, aby zdawał sobie sprawę z wagi wyboru profesjonalnego tłumaczenia. Wyobraź sobie listę możliwych rzeczy, które mogą się wydarzyć (ale nie muszą!) podczas pracy z nieprofesjonalistą lub amatorem, który nie ma kwalifikacji do tłumaczenia tego typu dokumentów. Źle przetłumaczony dokument może spowodować problemy zdrowotne, a nawet śmierć i szkody dla środowiska. Do tego dochodzą straty finansowe i oczywiście wizerunkowe. To tylko mała próbka "elementów", które składają się na czarny scenariusz. Nie ignoruj procesu decyzyjnego przy wyborze biura tłumaczeń. Nie chcesz problemów prawnych? Chcesz zarobić i uniknąć strat, prawda? Chcesz uniknąć przykrej sytuacji i sprzedać swoją nieruchomość? Dokładnie tak!

Profesjonalny tłumacz to specjalista, który reprezentuje najwyższy poziom jakości. To profesjonalista, który zapewnia dokładność każdego powierzonego mu dokumentu. To specjalista, któremu można zaufać, jeśli chodzi o konsekwencje realnego wpływu zarówno na ludzi, jak i na środowisko. Tłumaczenie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej należy powierzyć tylko profesjonaliście, który ma doświadczenie w tłumaczeniu tego typu treści. Możesz znaleźć profesjonalistę w swojej okolicy, online lub prosząc znajomego o rekomendację. Polegaj tylko na tłumaczach, którym możesz zaufać!